Landbrug

Landbrugsarealet på Svinningegården består af ca. 290 ha agerjord og ca. 34 ha. remisser, engarealer, hegn og park.

 

Om vores landbrug

Landbrugsarealet på Svinningegården består af ca. 290 ha agerjord og ca. 24 ha. remisser, engarealer, hegn og park. På arealet, som overvejende er JB 5-6 jord, dyrkes der mange forskellige afgrøder af hensyn til jordens bonitet og struktur.

Vi går meget op i at dyrke jorden så bæredygtigt som muligt, hvorfor vi har både hvede, vårbyg, frøgræs og grøntsager i vores sædskifte. 

Landbruget drives professionelt, med kvalitet og miljøhensyn for øje, af driftsleder Peter Christensen og to faste traktorførere, samt en sæsonansat traktorfører. I højsæsonen trækker vi også gerne på lokal arbejdskraft fra unge mennesker, der ønsker at tjene lidt ekstra lommepenge ved siden af skolen.

Maskinerne vi anvender til jordbearbejdningen er af nyere dato, med mindre CO2-udledning og stor komfort for de ansatte.